Събиране и изваждане до 10, Пирамида, Руми Тунева

Събиране и изваждане до 10, Калкулатор,  Руми Тунева

Постави правилния знак, Събиране и изваждане до 10, Ралица Бъчварова

Магически триъгълници - събиране до 10, Ралица Бъчварова

Събиране и изваждане до 9, Руми Тунева

Състав на числата 7, 8, 9 - Маргарита Аврамова

Събиране и изваждане до 8  - Руми Тунева

Събиране и изваждане на числата до 8 - Десислава Анастасова

Събиране и изваждане на числата до 6 - Руми Тунева

Събиране на числата до 6 - Ралица Бъчварова

Събиране и изваждане с 0 - Десислава Анастасова

Събиране и изваждане до 5 -  Ралица Бъчварова

Събиране и изваждане до 4 -  Ралица Бъчварова

Квадрат - Съвпадащи двойки -  Ралица Бъчварова

Събиране и изваждане до 4 -  Деси Анастасова

Сравняване на числата до 4 -  Ралица Бъчварова

Триъгълници -  Ралица Бъчварова

Събиране и изваждане и сравняване на числата до 3 -  Деси Анастасова

Събиране и изваждане на ичслата до 2 -  Деси Анастасова

По-голяма, по-малко, равно -  Деси Анастасова

Толкова, колкото - Милка Тодорова

Съвпадащи двойки- Ралица Бъчварова

СОриентиране в пространството- Ралица Бъчварова

Скачать
Цифрите на числата
cifri.pdf
Adobe Acrobat документ 280.1 KB

С благодарност към М. Тодорова

С благодарност към М. Аврамова