ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ                                               Великденско яйце

ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ на Paint                                             ПРОЛЕТ

ГРАФИЧЕН ПОЗДРАВ ЗА ПРАЗНИКА НА МАМА

ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ                                                   МАРТЕНИЦА

ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ                                                      ЗИМА

ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ СНЕЖКО

Час по програмиране с г-жа Малинка Петрова, II група, 11.12.2018

Час по програмиране с г-жа Малинка Петрова, I група, 10.12.2018