ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ СНЕЖКО

Час по програмиране с г-жа Малинка Петрова, II група, 11.12.2018

Час по програмиране с г-жа Малинка Петрова, I група, 10.12.2018