21. ноември, Ден на християнското семейство, Открий скритите 15 думи

Скачать
Самостоятелна работа - сонорни съгласни, пробен тест
За тези, които желаят да се упражнят.
СР-СОНОРНИ-НОЕМВРИ пробен.pdf
Adobe Acrobat документ 819.3 KB

Коя буква е пропусната, Четене на думи с изучени до Я букви, Десислава Анастасова

Чета думи с  Я, Ралица Бъчварова

Думи с Я, Ралица Бъчварова

Един - много, И или Й, Руми Тунева

Коя сричка се съдържа в думата - АЙ или ЕЙ, Руми Тунева

Думи с Й, Ралица Бъчварова

Подреждаме изреченията в текст - Руми Тунева

Четем думи със звуковете М, Н, Л, Р - Маргарита Аврамова

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Четем думи със звуковете М, Н, Л, Р - Десислава Авастасова

Думи със съгласните звукове М, Н, Л, Р

Четем с  Р - Десислава Анастасова

Думи с Р - Ралица Бъчварова

Открий думите с М, Н, А, Е, И - Руми Тунева

Открий позицията на звука И - Руми Тунева

Открий думите с М, Н, А, Е - Руми Тунева

Къде се е скрил звукът Н - Руми Тунева

Четене с М и А - Деси Анастасова

Звук и букви М -Ралица Бъчварова

Буквите на звука Е - Аничка Петкова

Мястото на звука А в думите - Ралица Бъчварова

Мястото на звука А в думите - Деси Анастасова

Звук А  - Деси Анастасова

Буквите на звука А - Аничка Петкова

Брой срички в думата Деси Анастасова

Брой срички в думата Деси Анастасова

Звуков модел на думата - Руми Тунева

Звуков модел на думата - Деси Анастасова

Определи от колко звука е думата - Деси Анастасова

Скачать
Букви в пунктир
bukvi (2).pdf
Adobe Acrobat документ 343.8 KB

С благодарност към Златка Чардакова