Правопис на думи с неударени гласни, Аничка Петкова

Правопис на думи с неударени гласни, Рали Бъчварова

Правопис на думи с неударени гласни, Рахила Василиду

Пренасяне на думата на нов ред, Рали Бъчварова

Звучни съгласни в края на думата, Руми Тунева

Звучни съгласни в края на думата, Руми Тунева

Какво е за нас училището, 1.б клас, 105. СУ "Атанас Далчев"

ЙО или ьо, Руми Тунева

ЙО или ьо, Рали Бъчварова

ЙО или ьо, Аничка Петкова

Ю или У, Я или А, Подходящата дума, Руми Тунева

Ш или Щ, Подходящата дума, Руми Тунева

Ш или Щ, Подходящата дума, Руми Тунева

Четем с Щ, Рали Бъчварова

С или Ц, Подходящата дума, Руми Тунева

МАМА през погледа на учениците от 1.б клас, Руми Тунева

България през погледа на учениците от 1.б клас, Руми Тунева

Баба Марта, Руми Тунева

 Ц или Ч, Руми Тунева

 Да четем с Х, Ралица Бъчварова

 Да четем с Ч, Ралица Бъчварова

 С или Ш, Избери подходящата дума, Руми Тунева

 Ж или Ш, Избери подходящата дума, Руми Тунева

 Ж или Ш, Руми Тунева

 В или ВЪВ, Ралица Бъчварова

Смислоразличителна функция на звука, Ж или Ш, Руми Тунева

В или Ф, Руми Тунева

За тези, които желаят да се упражнят по български език.

Б или П, Ралица Бъчварова

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА Г или К, Руми Тунева

ПОДХОДЯЩАТА ДУМА, Смислоразличителна функция на звука, Б - П,  Руми Тунева

ПОДХОДЯЩАТА ДУМА, Смислоразличителна функция на звука,Г - К , Руми Тунева

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА Г или К, Руми Тунева

Четем с буква К, Ралица Бъчварова

Четем с буква Г, Ралица Бъчварова

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА С И З, Руми Тунева

Смислоразличителна функция на звука; Избери подходящата дума, С, З, Руми Тунева

ВЪЛШЕБНАТА СРИЧКА, Руми Тунева

Четем с буква С, Ралица Бъчварова

Вълшебната сричка, СЕ СО, Руми Тунева

Смислоразличителна функция на звука; Избери подходящата дума, Д, Т, Руми Тунева

Правопис на думи, завършващи на Т и Д, Ралица Бъчварова

Да четем с Т, Ралица Бъчварова

Вълшебната сричка, Руми Тунева

21. ноември, Ден на християнското семейство, Открий скритите 15 думи

Открий думите, свързани със семейството, Руми Тунева

Download
Самостоятелна работа - сонорни съгласни, пробен тест
За тези, които желаят да се упражнят.
СР-СОНОРНИ-НОЕМВРИ пробен.pdf
Adobe Acrobat Document 819.3 KB

Коя буква е пропусната, Четене на думи с изучени до Я букви, Десислава Анастасова

Чета думи с  Я, Ралица Бъчварова

Думи с Я, Ралица Бъчварова

Един - много, И или Й, Руми Тунева

Коя сричка се съдържа в думата - АЙ или ЕЙ, Руми Тунева

Думи с Й, Ралица Бъчварова

Подреждаме изреченията в текст - Руми Тунева

Четем думи със звуковете М, Н, Л, Р - Маргарита Аврамова

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Подреждаме думите в изречение - Руми Тунева

Четем думи със звуковете М, Н, Л, Р - Десислава Авастасова

Думи със съгласните звукове М, Н, Л, Р

Четем с  Р - Десислава Анастасова

Думи с Р - Ралица Бъчварова

Открий думите с М, Н, А, Е, И - Руми Тунева

Открий позицията на звука И - Руми Тунева

Открий думите с М, Н, А, Е - Руми Тунева

Къде се е скрил звукът Н - Руми Тунева

Четене с М и А - Деси Анастасова

Звук и букви М -Ралица Бъчварова

Буквите на звука Е - Аничка Петкова

Мястото на звука А в думите - Ралица Бъчварова

Мястото на звука А в думите - Деси Анастасова

Звук А  - Деси Анастасова

Буквите на звука А - Аничка Петкова

Брой срички в думата Деси Анастасова

Брой срички в думата Деси Анастасова

Звуков модел на думата - Руми Тунева

Звуков модел на думата - Деси Анастасова

Определи от колко звука е думата - Деси Анастасова

Download
Букви в пунктир
bukvi (2).pdf
Adobe Acrobat Document 343.8 KB

С благодарност към Златка Чардакова