Аквариум от есенни листа, направен от Виктория в час по ТиП, 11.10.2018

Първа буква от азбуката, първа буква в буквара, първи образци на старание. Поздравления! Като отпечатани на печатарска машина са буквите!