УНИФОРМИ

През м. юни можете да закупите с намаление униформите от фирма "Бонита стил".

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

     Родителската среща на 18.06.2018 г. ще започне в 18 ч. в Актовата зала в училище като обща среща на всички родители на бъдещи първокласници с ръководството на 105. СУ "Атанас Далчев". След това ще продължи като среща на родителите от отделните паралелки. Срещата на I-б клас, Информационни технологии, ще се проведе в стая 202. 

     В мейл до родителите съм дала по-подробна информация за въпросите, които ще се обсъждат на тази първа родителска среща.

     Относно най-важния въпрос - как през лятото да направим така, че на 17.09.2018 г. децата да дойдат в училище  укрепнали, мотивирани, уверени, спокойни, можете да се запознаете в понеделник както на родителската среща, така и в нашия сайт, в категория За вас, родители, Училище за родители.