Консултации с деца и родители

1.     Консултации с родители има всеки понеделник от 9 ч. 10 мин. до 9 ч. 50 мин., както и по време на т.нар. втори час на класа – всеки четвърти вторник от месеца, от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин.

 

2.     Консултации и допълнителна работа с ученици всеки понеделник от 7 ч. 30 мшн. до 8 ч. 10 мин. и всеки втори и трети вторник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин.

Седмична програма за първи срок

                                СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА І-Б КЛАС ЗА І УЧЕБЕН СРОК

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика – ИУЧ

 

1. Математика

1. БЕ /четене/

1. Математика

1. Математика

2. ФВС

2. БЕ /четене/

 

2. БЕ /писане/

2. БЕ /четене/

2. БЕ /четене и писане/

3. БЕ – ИУЧ

3. БЕ /писане/

3. ФВС

3. БЕ /писане/

 

 3. Изобр. изкуство

4. Околен свят

4. Музика

/II група – до 11.35ч./

4. Математика

 

4. Технологии и предприемачество

4. Изобр. изкуство

 

 5. ИТ – I група

/ II група – до 11.35 ч./

/I група – до 12.20 ч./

 

5. ИТ – II група

/I група – до 11,35 ч./

/ II група – до 12.20 ч./

5. ФУЧ – Приятелите на Зипи

 

5. Музика

/до 12.20 ч./

5.  ФВС

/до 12.20 ч./

 

 

 

6. Час на класа

/до 13 ч. 05 мин./

 

 

За часовете по ИТ класът се дели на групи. В понеделник и вторник учениците приключват уч. часове по различно време.

Първа група са: Албена, Александра, Александър, Алина, Биляна, Богдан, Борис, Валери, Виктор, Виктория, Дара, Дарина, Емма.

Втора група са: Ивайло, Иванджелин, Кристиан, Марио, Матей, Никола Йотов, Никола Гергов, Нина, Радослав, Светослав, Теодор, Филип, Цвети.