График за консултации с деца и родители за втория учебен срок

1.     Консултации с родители има всеки вторник от 9 ч. 10 мин. до 9 ч. 50 мин., както и по време на т.нар. втори час на класа – всеки четвърти вторник от месеца, от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин.

 

2.     Консултации и допълнителна работа с ученици всеки понеделник от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 15 мин. и всеки втори и трети вторник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 15 мин.

                                                 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА І-Б КЛАС ЗА ІІ УЧЕБЕН СРОК

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика – ИУЧ

 

1. Математика

1. БЕ /четене/

1. БЕ /четене/

1. Околен свят

2. БЕ – ИУЧ

2. ФВС

 

2. БЕ /писане/

2. БЕ /писане/

2. Математика

3. ФВС

3. БЕ /четене/

3. Математика

3. Математика

 

 3. БЕ /четене и писане/

4. ФУЧ – Приятелите на Зипи

4. БЕ /писане/

 

4. ФВС

 

4. Технологии и предприемачество

4. Изобр. изкуство

 

 5. Музика

/до 12.20 ч./

5. ИТ – I група

/II група – до 11,35 ч./

/ I група – до 12.20 ч./

5. Час на класа

 

5. Музика

/до 12.20 ч./

 

5.  Изобр. изкуство

/до 12.20 ч./

 

 

-----------------------

 

-----------------------

6. ИТ – II група

/I група – до 12.20 ч./

/II група – до 13.10 ч./

 

 

---------------------------

 

--------------------

 За часовете по ИТ класът се дели на групи. Във вторник и сряда учениците приключват уч. часове по различно време.

Първа група са: Албена, Александра, Александър, Алина, Биляна, Богдан, Борис, Валери, Виктор, Виктория, Дара, Дарина, Емма.

 

Втора група са: Ивайло, Иванджелин, Кристиан, Марио, Матей, Никола Йотов, Никола Гергов, Нина, Радослав, Светослав, Теодор, Филип, Цвети.

Консултации с деца и родители

1.     Консултации с родители има всеки понеделник от 9 ч. 10 мин. до 9 ч. 50 мин., както и по време на т.нар. втори час на класа – всеки четвърти вторник от месеца, от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин.

 

2.     Консултации и допълнителна работа с ученици всеки понеделник от 7 ч. 30 мшн. до 8 ч. 10 мин. и всеки втори и трети вторник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин.

Седмична програма за първи срок

                                СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА І-Б КЛАС ЗА І УЧЕБЕН СРОК

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика – ИУЧ

 

1. Математика

1. БЕ /четене/

1. Математика

1. Математика

2. ФВС

2. БЕ /четене/

 

2. БЕ /писане/

2. БЕ /четене/

2. БЕ /четене и писане/

3. БЕ – ИУЧ

3. БЕ /писане/

3. ФВС

3. БЕ /писане/

 

 3. Изобр. изкуство

4. Околен свят

4. Музика

/II група – до 11.35ч./

4. Математика

 

4. Технологии и предприемачество

4. Изобр. изкуство

 

 5. ИТ – I група

/ II група – до 11.35 ч./

/I група – до 12.20 ч./

 

5. ИТ – II група

/I група – до 11,35 ч./

/ II група – до 12.20 ч./

5. ФУЧ – Приятелите на Зипи

 

5. Музика

/до 12.20 ч./

5.  ФВС

/до 12.20 ч./

 

 

 

6. Час на класа

/до 13 ч. 05 мин./

 

 

За часовете по ИТ класът се дели на групи. В понеделник и вторник учениците приключват уч. часове по различно време.

Първа група са: Албена, Александра, Александър, Алина, Биляна, Богдан, Борис, Валери, Виктор, Виктория, Дара, Дарина, Емма.

Втора група са: Ивайло, Иванджелин, Кристиан, Марио, Матей, Никола Йотов, Никола Гергов, Нина, Радослав, Светослав, Теодор, Филип, Цвети.